null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
en/nasz_sklepmini
null
en/zadaj_nam_pytanie_mini
null
en/left_apliakcje
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
MPL System Sp. z o.o.
null
null

Ul. Pukowca 15

40-847 Katowice, Polska

 

REGON: 278059383, NIP: 954-24-41-225

 

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000164238

 

Numer rachunku bankowego: ING BSK S.A. O Katowice 83 1050 1214 1000 0022 7305 9754

 

Wysokość kapitału zakładowego: 180 000,00 zł

null
null
null
Phones:
null
null
Faks:
Sekretariat:
Dział Projektów:
+48 32 78 14 766
+48 32 78 14 760
+48 32 78 14 762
null
null
null
E-mails:
null
null
Sprawy handlowe:
Serwis:
null
null
null
null
null
Customer Service
null
null
Sales & Marketing Manager
mgr inż. Grzegorz Sławicki
null
+48 32 78 14 764
+48 508 14 26 44
gslawicki@mplsystem.pl
null
null
null
Managment Board
null
null
Technical Department Manager
inż. Marcin Skorek
null
+48 32 78 14 762
+48 504 06 43 85
mskorek@mplsystem.pl
null
null
null
CEO
inż. Roman Thiel
null
+48 32 78 14 760
rthiel@mplsystem.pl
null
null
null
null
Specializations
null
Motion Control
null
Robotics
null
Technology
null
Applications
null
null
About us
null
Contact
null
null